Statistieken verkeer

Hieronder zijn 2 grafieken afgebeeld die een overzicht geven van het aantal auto's welke de reclamepositie passeren op een maandag in juli (2009). Deze grafiek geeft een goed overzicht hoe de drukte over de dag verdeeld is. De tweede grafiek laat het aantal auto's per maand zien over 2009.

Info bij bovenstaande grafiek: Aantallen auto's per uur op een gemiddelde maandag in juli 2009.
Richting: 's Gravendeel - knooppunt Klaverpolder (bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat).

Info bij bovenstaande grafiek: Aantallen auto's per maand in 2009.
Richting: 's Gravendeel - knooppunt Klaverpolder (bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat).